17.7.06

eu mereço

Tarta diz:
HSAHAHAHAHHAHAHAHAHA
Tarta diz:
HAHAHAHHAHAHA
Tarta diz:
HAHAHAHAHHAHAA
Tarta diz:
fui na busca de imagens do google,
Tarta diz:
daí digitei "garagem bar"
Tarta diz:
APARECEU UMA FOTO TUA
Tarta diz:
hahahahhahahahahaha

Nenhum comentário: